Trialog

Trialog

Projekt Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Sodelujemo za vključujočo Evropo
TRIALOG

Projekt TRIALOG s polnim imenom Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja je nastal kot odziv na opažene izzive, s katerimi se soočajo mlade osebe v Podravski regiji. 

Pri tem projekt izhaja iz posledic epidemije COVID-19, ki je neposredno prispevala k odsotnosti socialnih stikov, porasta nasilja v družinah in partnerskih skupnostih, ter vse večjih stisk zaradi izgube delovnega mesta in nezmožnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaradi dela od doma. 

Opaženo je:

 • pomanjkanje socialnih stikov, pomanjkanje stika s svetom, 
 • vpliv na odnose v družinah, partnerskih odnosih in na odnose na delovnih mestih, povečanje nasilja v družini, 
 • pomanjkanje socialnega vključevanja mladih, 
 • psihosocialne stiske žrtev nasilja, še posebej pri mladih in ženskah, ki so epidemijo že dočakali v neenakem položaju,
 • višje stopnje medvrstniškega nasilja, 
 • nizka samozavest, samostojnost in apatija v odnosu do širše družbe,
 • slabšo samopodoba med mladimi, ob vsem tem pa pomanjkanje podpornih storitev za mlade v Podravski regiji in materialna prikrajšanost mladih.

S projektnim pristopom nadgrajujemo oziroma razvijamo naslednje cilje ter pristope:

 • razvoj programa za opolnomočenje mladih za preprečevanje spletnega vrstniškega in intimnopartnerskega nasilja,
 • vključevanje oseb, ki se ukvarjajo z mladimi, usposobiti mladinske delavce za svetovanje in mentorsko delo z mladimi v program izobraževanja in mentorskega dela z mladimi, s poudarkom na psihosocialnem opolnomočenju slednjih (opolnomočiti in družbeno vključiti mlade osebe v lokalno okolje),
 • razvoj in vzpostavitev spletne platforme za pozitivni dialog, ki bo namenjena povezovanju in mreženju mladih s ciljem vzpostavljanja in
 • ohranjanja njihovih stikov in premagovanja stisk, povezanimi tako z epidemijo COVID-19 kot z vsakodnevnimi izzivi.

Opolnomočenje in družbena aktivacija sta osnovana na treh nivojih: 

 • aktivnosti za krepitev lastnega jaza mladih (monolog), 
 • interakcije njihovega jaza z vrstniki (dialog), ter 
 • interakcije jaza s širšo družbo (od koder tudi ime – trialog). 

Pri projektu poleg mladih in mladinskih delavcev oziroma oseb, zaposlenih na področju dela z mladimi, naslavljamo interesne skupine in nevladne organizacije, izobraževalne ustanove kot so srednje šole in mladinski centri, lokalne upravne organe, regionalne razvojne agencije, ljudske univerze in državne organe za področje mladih in duševnega zdravja. 

Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469 000 eur. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024. Nosilec projekta TRIALOG je Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), soustvarjajo pa ga spodnji partnerji:

 • Mestna občina Ptuj,
 • Ljudska univerza Ormož,
 • Center interesnih dejavnosti Ptuj,
 • Mladinski svet Mestne občine Ptuj,
 • Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica.

Ta podstran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

O finančni podpori

English

 

 

Avtor naslovne ilustracije: Patrik Komljenović