DATUM OBJAVE

4. 10. 2023

Mladi želijo prevzeti odgovornost zase in za druge

Četrti posvet v okviru projekta Trialog je potekal z mladimi. Porajalo se je veliko rešitev in še več izzivov.

Nič o mladih brez mladih, lahko parafraziramo zdaj že ponarodelo frazo, ki pa nosi pomembno sporočilo. Še tako izvrstni strokovnjaki ne morejo namesto nekoga določiti, kaj so njegove aspiracije, želje, pričakovanja, hrepenenja, težave, pa tudi poti do rešitev. S prepričanjem, da so mladi najboljši poznavalci samih sebe, svoje generacije, je Mestna občina Ptuj v tesnem sodelovanju s CID Ptuj, ki je prevzel vlogo koordinatorja in strokovne podpore pri pripravi izhodiščnih vprašanj, pripravila posvet z mladimi različnih programov Šolskega centra Ptuj.

Z mladimi se je pogovarjal Michael Leopold, sicer znan po umetniškem raperskem imenu Leopold I. Posvet se je odvil v okviru projekta TRIALOG, ki poteka že od sredine preteklega leta. Nastal je iz potrebe v pokoronskem času, kot odgovor na zaznano slabšanje duševnega zdravja v povezavi s povečanjem medvrstniškega in intimno-partnerskega nasilja, pa tudi znižanja zanimanja oz. neke apatičnosti do vključevanja v družbene dejavnosti.

Mlade smo zato povabili, da bi sami spregovorili kot eksperti, predstavniki in do neke mere zagovorniki celotne generacije mladih. S svojo prisotnostjo in nekaterimi odgovori, zlasti o politični participaciji, ki se je vsaj nekateri med njimi ne bojijo oz. se nasprotno, v desetih letih celo vidijo v vlogi aktivnih soustvarjalcev politike na državni ravni, tako nekoliko načeli mit o slabši pripravljenosti za širše udejstvovanje. Podali so tudi konkretne predloge, ki jih bodo sodelavci na projektu obdelali in povezali z ugotovitvami še dodatnih treh posvetov, ki so bili opravljeni v drugih sredinah (nacionalni, regionalni in med mladinskimi delavci v najširšem smislu).

Projekt TRIALOG je doslej prinesel tudi že nekaj konkretnih rezultatov. Prvi konkretnejši je bila spletna platforma Trialog (klik), za katere pripravo je bil zadolžen CID Ptuj in predstavlja tudi zbirno točko drugih dokumentov in gradiv, ki nastajajo na projektu. Platforma je zasnovana dvotirno: za uporabnike, ki iščejo pomoč in za uporabnike, ki nudijo pomoč. Oboji lahko najdejo paleto vsebin, ki so ne le primerne za nekoga, ki se znajde v stiski, ampak za splošno populacijo mladih in mladih po srcu, da lahko izboljšajo svoje počutje (konkretne tehnike, vaje …) ali pa obnovijo ter okrepijo znanje z zelo obsežnega spektra duševnega zdravja in vsebin povezanih z nasiljem med vrstniki, v partnerskih odnosih in kako načrtno delati na elementih nenasilne komunikacije in tehnikah sproščanja, ki so pomembne za obe področji.

Mladi so tako pripravljeni sami prevzeti pobudo, da bi določene obstoječe možnosti s področij duševnega zdravja, preprečevanja nasilja in priložnosti za mlade širili med svojimi vrstniki, od »telefona do telefona«. Sicer pa prepoznajo tudi potrebe širše družbe in v njih obenem prepoznajo že svoje prve podjetniške priložnosti. Te se pogosto pričnejo z malimi koraki, ko obenem omogočajo izkušnjo lastne aktivnosti in pa pomena le ta v nekem lokalnem okolju.

Prvi vtisi so obetavni, pot k rezultatom pa je tisto, kar je najbolj dragoceno za posameznika, rezultati pa so že naslednje poglavje.

***
Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469.000,00 EUR. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024. To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Avtor prispevka: Ignac Navernik
Avtorica naslovne fotografije: Stanka Krajnc Letonja (MOP)