O nas

Javni zavod Center interesnih dejavnosti Ptuj (CID Ptuj) je bil ustanovljen leta 1994. Prostore za dejavnost na Osojnikovi 9 je odprl leta 2001. Septembra 2023 se je preselil v Staro steklarsko, mladinsko kulturni center, na Ulici Tomaža Šalamuna 1. 29. 1. 2024 je postal del Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj. CID Ptuj je mladinski center, s svojimi aktivnostmi pa deluje tudi medgeneracijsko.

Zavod je bil ustanovljen z namenom otrokom in mladim ponuditi kakovostne priložnosti za razvijanje ustvarjalnosti in pridobivanje izkušenj na področju mladinskega dela. Omogoča druženje, neformalno učenje, organizira pester izbor interesnih dejavnosti, počitniške programe, posreduje različne informacije, daje možnosti uresničevanja lastnih zamisli mladih, se vključuje v mednarodno sodelovanje, omogoča prostovoljno delo in odpira možnosti za aktivno vključevanje mladih v programe in projekte na nacionalni in evropski ravni.

Decembra 2008 mu je ustanoviteljica, Mestna občina Ptuj, v upravljanje zaupala še Mestni kino Ptuj, ki odtlej predstavlja pomembno programsko področje dela, sooblikuje kulturno ponudbo mesta in se razvija v prepoznaven center filmske umetnosti.

Negujemo naslednje VREDNOTE:

Odprtost, izvirnost, pridobivanje znanja, sodelovanje in razvijanje dobrih odnosov.

Naše POSLANSTVO:

Center interesnih dejavnosti Ptuj je javni zavod, ki kot mladinski center na področju Mestne občine Ptuj samostojno in v sodelovanju z zainteresiranimi javnostmi izvaja prostočasne interesne dejavnosti za otroke in mladino ter razvija področja mladinskega dela.

Naša VIZIJA:

Želimo postati pokrajinski mladinski center kot spodbujevalec mladinskega dela na področju Spodnjega Podravja.

 

 

CID Ptuj je član Lokalne akcijske skupine (LAS) MO Ptuj za preprečevanje zasvojenosti ter Varnostnega sosveta Mestne občine Ptuj.

Naš mladinski center je namenjen kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih, otrok in vseh drugih generacij, učenju za življenje, pridobivanju izkušenj izven šole in družine, osebnostni rasti …

Je prostor za pobude mladih, lahko pa je tudi odskočna deska!

Zato smo veseli zamisli, idej, predlogov, vprašanj, s katerimi se oglasiš pri nas ali nas v zvezi z njimi pokličeš na 02 780-55-40 ali 041 604-778 ali pišeš na cid@cid.si.

Dnevni center je odprt od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure.

Prireditve, tečaji, delavnice, seminarji in druge oblike dela potekajo tudi izven tega časa. Več o tem izveš na straneh Dogodki in Tečaji.

Čas brez organiziranih dogodkov je namenjen druženju, poslušanju glasbe, zabavi ter pobudam mladinskih skupin in organizacij, ki lahko prostore in opremo uporabljajo brezplačno.