DATUM OBJAVE

12. 6. 2023

Izveden večdeležniški posvet na nacionalni ravni v okviru projekta Trialog

V okviru projekta TRIALOG je v četrtek, 8. junija, potekal posvet na nacionalni ravni, katerega je koordinirala Mestna občina Ptuj, partner v projektu. Z nami so bili predstavniki in predstavnice krovnih mladinskih organizacij, ministrstev, Urada za mladino in NIJZ.

Izpostavili so pomen mladinskih delavcev kot prvih sogovornikov mladih. Ker se z njimi srečujejo v oblikah druženja in neformalnega izobraževanja, so tisti, ki lahko, ob vrstnikih, morda najbolj vplivajo nanje, jim dajo korektne, preverjene in strokovne odgovore. Zato pa morajo biti tudi mladinski delavci usposobljeni za področji tako preventivnega kot osnovnega kurativnega delovanja na področjih duševnega zdravja in soočanja z nasiljem med mladimi. Mladinske organizacije izpostavljajo predvsem problem, da se uspešni in učinkoviti projekti ne nadaljujejo, ko se zaključi njihovo financiranje. Po drugi strani pa predstavniki ministrstev in uradov opozarjajo na množico projektov, ki jih sofinancirajo oz. izvajajo, tako za področje duševnega zdravja kakor preprečevanja nasilja. Glede na odzive in poročila s terena nato prilagajajo programe in ponudbo. Tako so npr. aktualno zaznali in se usmerjajo na delo s povzročitelji nasilja, predvsem mladoletnimi. Po drugi strani pa opozarjajo tudi na to, da se bo moral cel sistem prilagoditi novim okoliščinam, ne bo več dovolj zgolj njegovo dograjevanje ali nadgrajevanje. Ta prilagoditev pa bo morala zajemati široko paleto sprememb, od podnebnih, sprememb na področju dela in zaposlovanja, kakor tudi na področju duševnega zdravja, ki je po svoje povezano tudi s področjem nasilja.

Posveti so namenjeni iskanju čimbolj konkretnih priporočil za politične odločevalce na različnih ravneh, in sicer za področja duševnega zdravja, preprečevanja nasilja in večje participacije mladih v vseh sferah družbenega življenja.

Ker je poletje s časom dopustov pred vrati, vabimo tudi vse naše bralke in bralce, mlade in mlade po srcu, da zapišete kakšen svoj predlog, vprašanje, komentar ali iztočnico in nam ga pošljete na naslov cid@cid.si V jeseni namreč pripravljamo še dva posveta, na regionalni ravni in na ravni mladih. Vaše premisleke bomo vključili v preostala posveta in v pripravo priročnika za odločevalce.

***
Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469.000,00 EUR. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024. To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.