DATUM OBJAVE

17. 4. 2024

TRIALOG: Priporočila za politične odločevalce

V okviru projekta TRIALOG je nastala publikacija, v kateri so združena priporočila za politične odločevalce.

V CID Ptuj od junija 2022 kot partner sodelujemo v projektu TRIALOG s polnim imenom Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja.

Skozi različne projektne aktivnosti razvijamo programe za za opolnomočenje mladih za preprečevanje vrstniškega in intimnopartnerskega nasilja, v katere vključujemo mlade in osebe, ki se z mladimi ukvarjajo, vsebinsko pripravljamo in izvajamo usposabljanja za svetovanje in mentorsko delo z mladimi za mladinske delavke_ce, s poudarkom na njihovem psihosocialnem opolnomočenju, ter pripravljamo strokovna in uporabna gradiva za mladinske delavke_ce, učitelje_ice, starše in druge, ki delajo z mladimi. V sklopu zastavljenih ciljev je tako na povezavi www.projekt-trialog.si nastala nova interaktivna spletna platforma Trialog, ki spodbuja pozitivni dialog in je namenjena premagovanju stisk in družbeni aktivaciji mladih.

Glavni rezultat, za katerega je bila v okviru projekta zadolžena Mestna občina Ptuj, je priprava priporočil za politične odločevalce. Za namen pridobivanja konkretnih podatkov smo v okviru projekta v letu 2023 izvedli štiri večdeležniške posvete, in sicer na različnih ravneh: na ravni države, na regionalni ravni, na ravni mladinskih delavcev in na ravni mladih. Pripravljene zapisnike je sodelavec z Mestne občine Ptuj kvalitativno obdelal in izluščil nabor področij in tematik, ki jih je nato oblikoval v priporočila.

Nastalo je 46 priporočil za različne deležnike, ki smo jih združili v pet področij: šolstvo in vzgoja, mladinsko delo, zdravje, pravosodje in splošna varnost, socialna varnost.

Vabljeni k prebiranju!

***

Vodilni partner projekta je Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), soustvarjamo pa ga sledeči partnerji: Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj – CID Ptuj, Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza OrmožMladinski svet Mestne občine Ptuj in Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica.

Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469.000,00 EUR. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024.
To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Avtor naslovne ilustracije: Patrik Komljenović