DATUM OBJAVE

30. 4. 2024

Zaključuje se projekt TRIALOG

Rezultati ob zaključku dvoletnega projekta Trialog, ki je potekal ob podpori Norveškega finančnega mehanizma in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije.

V sklopu projekta TRIALOG (s polnim imenom Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja), vas ob koncu projekta z velikim veseljem ponovno seznanjamo z nekaterimi nastalimi vsebinami na projektu, ki so lahko v pomoč pri delu z mladimi in za mlade.

Nosilec projekta je Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES), v njem pa pomembno sodelujemo Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj (Center interesnih dejavnosti Ptuj), Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Mladinski svet Mestne občine Ptuj in Avisensa – Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica. Projekt poteka od junija 2022 in se s koncem aprila 2024 zaključuje. Sofinanciran je preko Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021 ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije.

S ciljem opolnomočenja mladih se je prvenstveno dotikal treh tematik: duševnega zdravja, nasilja in družbene aktivacije. Vključeval je številne aktivnosti, med drugim interaktivne delavnice za mlade, usposabljanja za mladinske delavce, večdeležniške posvete na 4 ravneh (lokalni in regionalni, nacionalni, za mladinske delavce in za mlade) ter nastanek spletne platforme www.projekt-trialog.si. Za slednjo smo bili odgovoriti Javni zavod Ptuj oz. Center interesnih dejavnosti Ptuj ponuja pa informacije za tiste, ki pomoč potrebujejo in za tiste, ki bi radi pomoč nudili, pripravljena pa je v sodelovanju z mladimi in na mladim privlačen način.

Ob zaključku projekta delimo projektne vsebine in rezultate:

Vabimo vas, da obiščete spletno platformo www.projekt-trialog.si, kjer najdete številne uporabne vsebine zase in za mlade, med drugimi vnaprej pripravljene pomembne vsebine za pogovor z mladimi, učne priprave za neposredno uporabo v šolah, vaje sproščanja, več o družbeni aktivaciji, prepletenosti spola z duševnim zdravjem in nasiljem ter druge.

Nastale vsebine naj bodo v pomoč in navdih, za dodatne informacije in nadaljnja sodelovanja smo na voljo na elektronskem naslovu cid@cid.si.

 

***
Projekt TRIALOG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 469.000,00 EUR. Namen projekta je opolnomočenje in aktivacija mladih ter mladinskih delavcev. Trajal bo od 15. 6. 2022 do 30. 4. 2024.
To besedilo je nastalo s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino je odgovoren izključno partner projekta in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Avtor naslovne ilustracije: Patrik Komljenović