DATUM OBJAVE

20. 9. 2023

Vabilo mladinskim organizacijam: Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih

V okviru projekta Trialog zbiramo primere dobrih praks s področja učinkovitih pristopov za delo z mladimi. Vabljeni k sodelovanju!

V okviru projekta Trialog s polnim imenom Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja pripravljamo Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih, ki bo prikazoval pomembne vsebinske poudarke na motivacijskih modelih, psihosocialni podpori in dvigu samozavesti.

Pomemben sestavni del priročnika bodo tudi primeri dobrih praks iz Slovenije in tujine s področja učinkovitih pristopov za delo z mladimi. Z željo v priročnik vključiti čim več aktivnosti in projektov različnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi, smo pripravili obrazec (shrani kot), ki za izpolnjevanje vzame 10 do 15 minut časa.

Prosimo, da izpolnjen obrazec z opisom aktivnosti/projektov posredujete na elektronski naslov tina.maroh@cid.si do srede, 27. septembra.

Priročnik bo izšel v elektronski obliki in bo na voljo na novi spletni platformi Trialog.

Projekt Trialog je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, soustvarjamo pa ga Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Mladinski svet Mestne občine Ptuj in Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje, Kamnica. Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na že zgoraj navedenem elektronskem naslovu in na tel. št. 041 802 485.

Skupaj o uspešnih in pestrih mladinskih praksah.