Zasvojenost z nedovoljenimi drogami

KAM PO POMOČ V PRIMERU ZASVOJENOSTI Z NEDOVOLJENIMI DROGAMI?

 

Ars Vitae – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči

Program MOSTOVI
Trstenjakova ulica 5a
2250 Ptuj
Tel.: 070 996 120 in 031 519 902
E-naslov: ars.vitae.si@gmail.com
Spletna stran: http://arsvitae.si

Pomoč in podpora zasvojenim in njihovim bližnjim pri reševanju problema zasvojenosti, informiranje in svetovanje, samopomočna skupina za svojce, delavnice za svojce, reintegracijska skupina.

Točka za testiranje psihoaktivnih snovi, kamor se lahko povsem anonimno prinese vzorec za laboratorijsko analizo in tako zmanjša tveganje za zaplete zaradi zaužitja neznanih drog in nevarnih primesi.

 

Društvo Srečanje

Pomoč odvisnikom in njihovim družinam
Partizanska cesta 5, 2000 Maribor
Tel.: 031 651 663
E-naslov: drustvo.srecanje@gmail.com

Svetovanje, usmerjanje, skupina za samopomoč za svojce, nudenje pomoči posameznikom na prestajanju zaporne kazni.

 

Društvo Samsar

Cesta k Tamu 12
2000 Maribor
Tel.: 040 528 260

V društvu za pomoč, svetovanje in psihoterapijo delujejo skupine za kvalitetno partnerstvo, trening spoznavanja samega sebe in zasvojenost z odnosi.

 

Projekt Človek – program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti

Sprejemni center Ruše

Ulica 27. decembra 2, 2345 Bistrica ob Dravi
Kontaktna oseba: Tina Jert
Tel.: 02 661 01 01, 041 358 668
Faks: 02 661 01 01
E-naslov: sc.ruse@projektclovek.si
Spletna stran: http://www.projektclovek.si
FB: https://www.facebook.com/DrustvoProjektClovek

Program je namenjen tistim, ki so se odločili prekiniti z vsemi psihoaktivnimi substancami in zmorejo doseči začetno abstinenco, potrebujejo pa pomoč pri vzdrževanju abstinence in spremembi načina življenja.

 

Zdrava pot – Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti

Krekova 12 a, 2000 Maribor
Tel.: 02 251 14 28
Dnevni center: 031 600 210
Terensko delo: 031 804 864
E-naslov: drustvo.zdrava.pot@siol.net
Spletna stran: http://www.zdravapot.si/
FB: https://www.facebook.com/zdravapot

Pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti. Dnevni center in zavetišče v Mariboru, terensko delo z zasvojenimi na območju Severovzhodne Slovenije.

Točka za testiranje psihoaktivnih snovi, kamor se lahko povsem anonimno prinese vzorec za laboratorijsko analizo in tako zmanjša tveganje za zaplete zaradi zaužitja neznanih drog in nevarnih primesi. 

 

NIJZ – Center za preprečevanje odvisnosti

Sprejemna pisarna Maribor

Ljubljanska ul. 4, 2000 Maribor
Tel.: 02 333 12 56, 02 332 72 51, 031 744 494
E-naslov: info.cpo@nijz.si
Spletna stran: http://www.nijz.si/sl/center-za-preprecevanje-odvisnosti
FB: https://www.facebook.com/nijz.si

Program je namenjen vsem, ki imajo težave z eksperimentiranjem in zasvojenostjo od drog ter njihovim najbližjim. Oseba, ki je vključena v program, ostane integrirana v svojem okolju.

 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog

Sodna ulica 13, 2000 Maribor
Tel.: 02 228 62 39
E-naslov: psih.odrasli@zd-mb.si
Spletna stran: http://www.zd-mb.si/Storitve/Enote/Splo%C5%A1no-zdravstveno-varstvo/Slu%C5%BEba-psihohigiensko-psihiatri%C4%8Dne-dejavnosti/Center-za-prepre%C4%8Devanje-in-zdravljenje-odvisnosti-od-nedovoljenih-drog-Sodna-ulica-13