Zasvojenost z alkoholom

KAM PO POMOČ V PRIMERU ZASVOJENOSTI Z ALKOHOLOM?

 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Sodna ulica 13
2000 Maribor
Tel.: 02 228 62 03
Spletna stran: http://www.zd-mb.si/

Na voljo je več skupin in več terapevtov.

 

UKC Maribor

Oddelek za zdravljenje alkoholizma in za psihoterapijo

Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor
Tel.: 02 618 11 41
Spletna stran: https://www.sopa.si/lokacije/ukc-mb-oddelek-za-psihiatrijo-dispanzer-za-alkoholike-oz-alkoholoska-ambulanta-odsek-za-zdravljenje-alkoholizma-in-psihoterapijo/

Psihiatrična bolnišnica Ormož

Ptujska cesta 33
2270 Ormož
Tel.: 02 741 51 00
E-naslov: tajnistvo@pb-ormoz.si, narocanje@pb-ormoz.si
Spletna stran: www.pb-ormoz.si

 

Zdravstveni dom Ptuj

Klub zdravljenih alkoholikov
Potrčeva cesta 19a
2250 Ptuj
Tel.: 02 787 54 67
E-naslov: tajnistvo@zd-ptuj.si
Spletna stran: http://www.zd-ptuj.si/

 

Društvo Al-Anon

Lepi pot 6 Mirje
1000 Ljubljana
Tel.: 031 744 722, 041 590 789, 040 589 877
Telefonski odzivnik: 01 251 3000
E-naslov: info@al-anon.si
Spletna stran: https://www.al-anon.si/
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067664686189
IG: @alanonslovenija9

 

Anonimni alkoholiki Slovenije (AA)

p.p. 3512
1001 Ljubljana
Tel.: 041 534 261 (Bruno), 031 252 237 (Dare), 040 802 282 (Milan), 041 642 777 (Jelka)
E-naslov: info@aa-slovenia.si
Spletna stran: http://www.aa-slovenia.si/

So skupnost, ki si deli izkušnje, moč in upanje, da bi lahko rešili svoj skupni problem in si pomagali, da bi ozdraveli od alkoholizma.

Anonimni alkoholiki – Skupina Maribor

Ulica Vita Kraigherja 2 (vhod Karitas)
2000 Maribor
Ponedeljek: 19.00 – 21.00
Tel.: 068 185 662 (Peter), 040 729 578 (Damir), 070 136 730 (Zoran), 040 615 444 (Sašo)

Skupina Maribor

Ulica Vita Kraigherja 2 (vhod Karitas)
2000 Maribor
Ponedeljek: 19.30 – 21.30
Obvezna predhodna najava: 068 654 413
Dodatne informacije: 041 660 903

Vzporedno poteka srečanje AA, obvezna najava: 068 654 413

Je neprofesionalna skupnost, kjer so člani svojci in prijatelji alkoholikov, ki čutijo, da je bilo njihovo življenje prizadeto zaradi pitja nekoga drugega, delijo svoje izkušnje, moč in upanje, da bi rešili probleme, ki so jim skupni.

 

Zasebna klinično psihološka ambulanta mag. Bojan Šinko, spec. klin. psih. in psihoterapevt 

Rogozniška cesta 32
2250 Ptuj
Tel.: 02 771 15 22, 041 430 668

Zasebna klinična psihološka ambulanta mag. Šinka se ukvarja s klinično psihološko diagnostiko in svetovanjem ter psihoterapevtsko obravnava otroke, mladostnike in odrasle. Del dejavnosti so tudi sistematični psihološki pregledi triletnih otrok. Ciljne skupine so osebe z motnjami v prehranjevanju, osebe z anksioznimi in depresivnimi motnjami in duševnimi boleznimi, osebe, odvisne od nedovoljenih in dovoljenih drog, spolno zlorabljene osebe, osebe, ki imajo partnerske in družinske krize oziroma težave, osebe z razvojnimi motnjami in motnjami osebnosti. Ambulanta nudi tudi ocenjevanje zmožnosti za delo in sodno izvedeništvo.

 

Spec. psihiatrična ordinacija Miroslav Berič, dr. med. spec.

Osojnikova cesta 9
2250 Ptuj
Tel.: 02 780 69 50, 041 812 316
E-naslov: beric.psihiater@gmail.com
Spletna stran: http://zdravstvo-beric.si/psihiatricna.html

V zasebni ordinaciji vam pedopsihiater pomaga, kadar se soočite s problemi prehranjevanja, duševnimi stiskami, problemi z drogo in nasiljem.