Nasilje

KAM PO POMOČ V PRIMERU NASILJA?

 

Ars Vitae – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči

Kapljica – pomoč žrtvam nasilja je program svetovanja in informiranja za žrtve nasilja, edini ne-nastanitveni program na območju UE Ptuj, ki pomaga žrtvam nasilja pri individualnem soočanju z izkušnjo nasilja, prav tako njihovim svojcem.

Slovenski trg 12, Ptuj
Tel.: 070 445 660
E-naslov: kapljica@arsvitae.si
Spletna stran: http://arsvitae.si
FB: https://www.facebook.com/ars.vitae.1

Varna točka, kamor se lahko zatečejo otroci, ki so žrtve medvrstniškega ali drugega nasilja oziroma se znajdejo v kakršni koli drugi stiski in potrebujejo pomoč.

 

Center za socialno delo Spodnje Podravje

Trstenjakova ul. 5a
2250 Ptuj
Tel.: 02 7875600
Faks: 02 7785612
E-naslov: gpcsd.ptuj@gov.si
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-spodnje-podravje/

Svetovanje in pomoč pri urejanju družinskih razmer.

Pomoč ogroženim otrokom in mladostnikom.

 

Center za socialno delo Spodnje Podravje – Varna hiša Ptuj

Trstenjakova 5a
2250 Ptuj
Tel.: 02 787 56 69; 051 368 299
E-naslov: varna.hisa.ptuj@gmail.com
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-spodnje-podravje/varna-hisa-ptuj/

 

Krizni center za mlade Maribor

Trubarjeva ulica 27
2000 Maribor
Tel.: 02 250 26 60, 051 324 211
E-naslov: jolanda.vaner@gov.si
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/krizni-center/

Nudenje zatočišča in svetovanje za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta. V zatočišču lahko bivajo 21 dni, sprejemajo vsak dan od 8. do 21. ure, klice sprejemajo 24 ur na dan.

 

Krizni center za odrasle žrtve nasilja Maribor 

Zagrebška cesta 72
2000 Maribor
Tel.: 02 250 66 30, 08 200 68 40
E-naslov: gp-csd.marib@gov.si
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/krizni-center/

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Lavričeva ulica 5
2000 Maribor
Tel.: 02 234 97 00
Faks: 02 234 97 01
E-naslov: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.svet-center-mb.si/

Strokovna ustanova, ki je usmerjena v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

 

Center za socialno delo Maribor

Zagrebška cesta 72
2000 Maribor
Tel.: 02 250 66 00
E-naslov: gp-csd.marib@gov.si
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/

Svetovanje in pomoč pri urejanju družinskih razmer, pomoč ogroženim, zanemarjenim, spolno zlorabljenim otrokom in mladostnikom.

 

Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Slovenska ulica 8
2000 Maribor
Tel.: 02 228 49 94, 041 735 135, 041 762 333 (strokovna delavka na terenu), 051 489 529 (vodja svetovalnice)
E-naslov: info@svetovalnica-mb.sivodja©svetovalnica-mb.si
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/svetovalnica-za-zrtve-nasilja/

Svetovanje, informiranje, spremstvo in zagovorništvo, psihosocialna podpora, samopomočne skupine za žrtve nasilja in zlorab.

Varna točka, kamor se lahko zatečejo otroci, ki so žrtve medvrstniškega ali drugega nasilja, kakor tudi če se znajdejo v kakršni koli drugi stiski in potrebujejo pomoč.

 

Center za socialno delo Maribor – Varna hiša

Dvorakova ulica 5
2000 Maribor
Tel.: 02 480 11 87
E-naslov: varnah.csdmarib@gov.si
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/varna-hisa-maribor/
Varna hiša je prostor, kamor se lahko ženske bodisi same ali z otroki umaknejo na varno, proč od nasilja.

 

Center za socialno delo Maribor – Materinski dom Maribor

Dvorakova ulica 5
2000 Maribor
Tel.: 02 623 25 26, 02 623 25 52, 051 260 159
Faks: 02 623 22 88
E-naslov: info@materinski-dom.si
Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/materinski-dom-maribor/

 

TOM telefon

Tel.: 116 111
E-naslov: tom@zpms.si
Spletna stran: http://www.e-tom.si/
FB: https://www.facebook.com/TOM-Telefon-476142749070281

Telefon otrok in mladostnikov je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja, ter tudi tistim, ki so ogroženi in imajo kakršnekoli težave. Dosegljivi so vsak dan od 12. do 20. ure, tudi ob nedeljah in praznikih.

 

SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Tel.: 080 11 55
E-naslov: sostelefon@drustvo-sos.si
Spletna stran: www.drustvo-sos.si
FB: https://www.facebook.com/drustvo.sostelefon

 

Društvo Zaupni telefon Samarijan

Tel.: 116 123
Spletna stran: www.telefon-samarijan.si
E-naslov: samarijan@gmail.com

 

Telefon Petra Klepca – telefon za otroke in mladostnike z izkušnjo nasilja

Tel.: 080 15 52

Anonimna telefonska pomoč otrokom in mladostnikom z izkušnjo nasilja.

 

Društvo Center za pomoč mladim

Društvo Center za pomoč mladim – podružnica Maribor
Ob železnici 16
2000 Maribor
Tel.: 02 331 83 06, 040 585 945
E-naslov: mb-info@cpm-drustvo.si
Spletna stran: http://www.cpm-drustvo.si/
FB: https://www.facebook.com/CPMdrustvo

Brezplačna strokovna pomoč v obliki pogovora in podpora mladim in njihovim bližnjim v stiski.

 

Anonimni telefon Policije

Tel.: 080 12 00

 

Anonimna spletna prijava nasilja v družini

PRIJAVITE nasilje v družini.

 

Spletno oko – spletna prijava sovražnega govora in spornih vsebin

PRIJAVITE sporne vsebine na spletu.

 

Unicefove Varne točke

Varne točke so namenjene otrokom in mladim do 18. leta starosti in nudijo trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Če se na ulici znajdeš v stiski ali celo nevarnosti, se lahko oglasiš tudi v CID-ovih prostorih na Osojnikovi cesti 9 (pri trgovini Spar). Zagotovili ti bomo varen prostor. V primeru, da si ogrožen_a, bomo, če bo to potrebno, obvestili tudi ustrezne organe. Na voljo smo ti od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro.
Več o namenu varnih točk in o lokacijah drugih varnih točk v Mestni občini Ptuj lahko prebereš v tem dokumentu.