KDAJ

Termini ob četrtkih, začnemo 3. oktobra 2019.

KJE

Mestni kino Ptuj

TRAJANJE

30 ur

MENTOR

Marija Koser

Cena

120 EUR

Tečaj je odpovedan.

Začetni tečaj slovenskega znakovnega jezika

Tečaj je ODPOVEDAN zaradi premajhnega števila prijav.

Na začetnem tečaju slovenskega znakovnega jezika spoznamo svet gluhih, njihov jezik, ki je enostaven in drugačen, a hkrati zelo zanimiv in privlačen. Z znakovnim jezikom vstopamo v nov svet, ki je bolj orisan in lažje razumljiv.
Z delnim znakovnim jezikom se pogovarjamo vsi, le da se tega ne zavedamo. Znakovni jezik je sestavljen iz mimike obraza in telesa, dogovorjenih in orisnih znakov ter prstne abecede (enoročna, dvoročna abeceda).
Če se želite naučiti se neverbalne komunikacije in vstopiti v svet orisnih doživetij, vljudno vabljeni!

Tečaj obsega 30 šolskih ur, 2 šolski uri na teden.
Cena tečaja je 120 EUR, od tega 100 EUR za tečaj in 20 EUR za literaturo.

Ob koncu tečaja sledi izpit in družabno srečanje.