Preprečevanje zasvojenosti

CID Ptuj je član Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Ptuj (LAS MO Ptuj).

Zaradi potrebe po povezovanju izvajalcev preventivnih programov na področju drog in pomoči pri strokovnem izobraževanju strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov je bila leta 1994 ustanovljena LAS MO Ptuj kot strokovno-posvetovalni organ župana. Skupina je sestavljena iz 11 članov, predstavnikov različnih javnih zavodov in drugih organizacij, povezanih s področjem preprečevanja zasvojenosti, in deluje prostovoljno.

Osrednja naloga LAS MO Ptuj je spodbujanje zdravega življenjskega sloga in preprečevanje različnih vrst zasvojenosti, predvsem med mladimi. Večina programov je zato naravnana k staršem in strokovnim delavcem v vrtcih in šolah, ki v programih pridobivajo in krepijo kompetence za uspešno starševstvo in poklicno delo z otroki in mladostniki.

Do leta 2010 je bil CID Ptuj koordinator programov LAS MO Ptuj, predsednica LAS-a je bila CID-ova programska strokovna delavka Nevenka Alja Gerl. Od leta 2010 je CID Ptuj aktivni član LAS MO Ptuj, koordinacijsko vlogo pa je prevzel Vrtec Ptuj.

Zadnja leta se prizadevanjem LAS MO Ptuj aktivno pridružujemo tudi z našim Mestnim kinom Ptuj, kjer v sodelovanju z LAS MO Ptuj omogočamo občasno brezplačno prikazovanje filmov s preventivno vsebino učencem in dijakom vseh ptujskih osnovnih in srednjih šol.

Preprečevanje zasvojenosti je tudi predmet CID-ovega raziskovalnega dela.

 

Kam po pomoč v primeru zasvojenosti z alkoholom?

 

Kam po pomoč v primeru zasvojenosti z nedovoljenimi drogami?