DATUM OBJAVE

25. 4. 2023

Letovanje otrok v VIRC Poreč in DMZ Pohorje 2023 – SREDSTVA SO PORABLJENA

Vabljeni na počitnice s prijatelji! Prijave na letovanje so še vedno odprte, sredstva za subvencionirano letovanje pa so žal že porabljena.

OBVESTILO: Sredstva so z 18. 5. 2023 v celoti porabljena, subvencionirana cena letovanja žal ni več mogoča. Hvala za razumevanje!

 

Glavna letošnja novost je, da bo prijava možna samo s spletno prijavnico, preko spletne aplikacije, ki je objavljena na spletni strani ZPM Maribor in prijava na drug način ne bo več možna.

Mestna občina Ptuj ponuja možnost subvencioniranega letovanja za otroke iz socialno šibkih družin s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. Prijave bomo zbirali na Centru interesnih dejavnosti Ptuj. Sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v letu 2023 bo objavljen v Uradnem vestniku, št. 4/2023, ki je dostopen na spletni strani Mestne občine Ptuj pod zavihkom Uradni vestnik.

Starši, ki želijo uveljavljati pravico do subvencioniranega letovanja, morajo prijavnici priložiti veljavne skenirane odločbe o otroškem dodatku in privolitev za obdelavo osebnih podatkov (GDPR). Drugače subvencioniranje ne bo možno in se bo obračunala polna cena letovanja.

Napotitve otrok na zdravstveno letovanje so pri osebnih zdravnikih otrok že možne. Zdravniki potrdila posredujejo na ZPM Maribor in niso vezana na postopek prijave otroka na letovanje, ki ga bodo starši opravili preko spletne aplikacije.

Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka.

Za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, za katere predlog subvencioniranega letovanja poda CSD Spodnje Podravje, starši prispevajo 8 % stroškov letovanja. Razliko do polne cene letovanja poravna Mestna občina Ptuj.

 

Navodila na kratko:

  1. Najprej preko spletne aplikacije na spletni strani ZPM Maribor izpolnite prijavnico.
  2. Nato izpolnjeno prijavnico, ki jo po vnosu v spletno aplikacijo prejmete na svoj vnesen e-mail naslov, skupaj s skenirano veljavno odločbo o otroškem dodatku in izpolnjeno privolitvijo za obdelavo osebnih podatkov (izjava GDPR) pošljete po e-mailu na naslov cid@cid.si. Priloge lahko tudi prinesete v CID Ptuj, Osojnikova cesta 9, od ponedeljka do petka, od 9. do 16. ure.

 

DATUMI IZMEN 2023

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje: 18. 7. – 28. 7. 2023
• 2. izmena DMZ Pohorje: 8. 8. – 18. 8. 2023

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč: 25. 6. – 5. 7. 2023
• 2. izmena VIRC Poreč: 5. 7. – 15. 7. 2023
• 3. izmena VIRC Poreč: 15. 7. – 25. 7. 2023
• 4. izmena VIRC Poreč: 25. 7. – 4. 8. 2023 (tudi srednješolska)
• 5. izmena VIRC Poreč: 4. 8. – 14. 8. 2023
• 6. izmena VIRC Poreč: 14. 8. – 24. 8. 2023

Več informacij: >