EYE-Net 2.0

EYE-Net 2.0

Projekt mladinskega angažiranega gledališča EYE-Net 2.0 sofinancira program Evropa za državljane. Eden izmed glavnih ciljev projekta je razvoj angažiranega mladinskega gledališča kot učinkovitega orodja za politično angažiranje in družbeno razpravo.

OZADJE

Večina mladih v Evropski uniji je družbeno-politično apatična in pasivnih, kljub temu da se soočajo s socialnimi, ekonomskimi in geografskimi ovirami. Ker je prihodnost Evropske unije močno odvisna od mladih državljanov, je njihovo ozaveščanje glede njenih vrednot in zgodovine ter vključevanje v razpravo o lastni prihodnosti ključnega pomena. Zato je državljanska angažiranost mladih priznana kot ena od posebnih prednostnih nalog v programu Evropa za državljane (Europe for Citizens).

Gledališče kot kolektivna umetniška oblika in poseben socialni forum je premalo izkoriščena metoda za uvajanje razprave o vrednotah in aktualnih problemih v zvezi z Evropsko unijo. Opazna je odsotnost visokokakovostnega angažiranega gledališča.

Nosilec projekta je Fundacija Novi Sad 2021, v imenu mesta Novi Sad, ki nosi naziv Evropska prestolnica mladih 2019 in Evropska prestolnica kulture 2021. Projektni partnerji prihajajo iz Srbije, Nemčije, Francije, Češke, Grčije, Litve, Italije in Slovenije. V Sloveniji aktivnosti, ki se bodo dogajale v Mariboru in na Ptuju, potekajo v organizaciji MKC Maribor, CID Ptuj in KUD Moment.

SPLOŠNI CILJI

Prispevati k obveščanju, vključevanju in sodelovanju mladih državljanov v zvezi z vrednotami EU in soustvarjati prihodnost EU.

POSEBNI CILJI

  • večje število mladih, ki so obveščeni o vrednotah EU in se aktivno vključujejo v razpravo o prihodnosti EU, zlasti mladih z manj priložnostmi, ki so družbeno-politično pasivni;
  • spodbujanje kulture in umetnosti kot učinkovitih orodij v zvezi s socialno-političnim delovanjem mladih državljanov in njihovim znanjem o evropskih vrednotah in identiteti;
  • oblikovanje trajnostne mreže mest z mladinskimi gledališkimi skupinami, ki se ukvarjajo s socialno-politično angažiranim gledališčem;
  • izmenjava idej in vključenih kulturno-umetniških praks mladih in mladinskih delavcev v sodelujočih državah;
  • razvoj angažiranega mladinskega gledališča kot učinkovitega orodja za politično angažiranje in družbeno razpravo.

AKTIVNOSTI

EYE-Net 2.0 je program za vse mlade, takšne z odrskimi izkušnjami in takšne popolnoma brez izkušenj, ki se želijo izraziti na odru, sodelovati z vrstniki iz lokalnega okolja in tujine, nadgrajevati in pridobiti gledališko in ustvarjalno znanje.

Dogodki v formatu gledaliških predstav, ki jih (so)ustvarjajo mladi, obravnavajo teme, kot so: evroskepticizem, solidarnost, pravice žensk, antifašizem, migrantska kriza, ekologija in lažne novice. Predstave potekajo pred mladim občinstvom, ki sodeluje v diskusiji po zaključku vsakega nastopa.

Po uvodnih delavniških srečanjih pod vodstvom mentorjev bodo udeleženci oblikovali avtorsko predstavo po principih snovalnega gledališča oz. kolektivnega ustvarjanja, ki bo obravnavala eno izmed zgoraj naštetih tem, in z njo gostovali na različnih festivalskih odrih po Evropi.

 

Podporna ekipa EYE-Net 2.0 Slovenija:

Mentorica gledaliških delavnic: Barbara Polajnar (KUD Moment)

Organizacija: Tina Maroh, Mateja Lapuh (CID Ptuj)

Koordinacija: Željko Milovanović (MKC Maribor)

Predstavnik nosilne organizacije: Bojan Milosavljević (Fundacija 2021 – Novi Sad)

Projekt sofinancirajo: Evropa za državljane, Mestna občina Maribor

www.moment.si

www.mkc.si

www.cid.si

https://novisad2021.rs/