Mladi, mi smo Ptuj!

Mladi, mi smo Ptuj!

Na tej strani vas obveščamo o vseh aktualnih informacijah za mlade na območju Mestne občine Ptuj.

Informacije so razdeljene na 6 področij iz Strategije za mlade. Klik na izbran naslov vam prinese več informacij.

 

IZOBRAŽEVANJE

 

Vrtec Ptuj

 

OŠ Breg

OŠ dr. Ljudevita Pivka

OŠ Ljudski vrt

OŠ Mladika

OŠ Olge Meglič

 

Glasbena šola Ptuj

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla

 

Elektro in računalniška šola

Gimnazija Ptuj

Strojna šola

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

 

Šolski center Ptuj – Višja strokovna šola

Visoka šola na Ptuju

 

Ljudska univerza Ptuj

Medpodjetniški izobraževalni center – MIC

 

Dijaški dom Ptuj

 


 

ŠTIPENDIJE

 

MO Ptuj

Razpisuje štipendije za študente in druge oblike denarnih pomoči za področje izobraževanja. Pogoj je stalno bivališče na območju MO Ptuj.

 

Ustanova dr. Antona Trstenjaka

Namenjena študentom_kam, ki imajo stalno bivališče na omenjenem območju Prlekije, Slovenskih goric in Haloz, če njihova tematika zadeva to geografsko področje.

 

Regijska štipendijska shema – Podravska statistična regija (RŠS)

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Informacije o štipendijah: kadrovske, državne, Zoisove, za deficitarne poklice, Ad Futura za izobraževanje v tujini …

 

Ustanova p. Stanislava Škrabca

Štipendije namenjene slavistom, filologom.

 

Fundacija Parus

Štipendije za diplomante_ke Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Knafljeva ustanova

Štipendija v obliki najemnine za podiplomski študij na Dunaju, ki jo lahko pridobijo diplomanti_ke Univerze v Ljubljani.

 

Likarjev sklad

Štipendije za podiplomski študij na Tehniški univerzi München (TUM), ki ga lahko pridobijo diplomanti_ke Univerze v Ljubljani.

 

Pahernikova ustanova

Štipendije za podiplomski študij  gozdarstva na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

 

Tumova štipendija

Štipendija za doktorski (izjemoma magistrski) študij diplomantov_k slovenskih in zamejskih univerz v Avstriji ali drugje po Evropi.

 

Štipendija Milana Lenarčiča

Štipendije za študij, življenje, objave ter druge aktivnosti na podiplomskih programih, namenjene diplomantom_kam Univerze v Ljubljani.

 

ASEF Fundacija

Štipendije namenjene krepitvi študijske in raziskovalne izmenjave med Slovenijo in drugimi državami ter obratno.

 

Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in drugim nadarjenim dijakom ter študentom iz socialno šibkih okolij

Štipendije za dijake_inje in študente_ke iz socialno šibkih okolij, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe in se udejstvujejo na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnosti.

 

AS Fundacija

Pomoč nadpovprečno nadarjenim mladim posameznikom pri šolanju na različnih področjih znanosti, umetnosti in kulture.

 

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem

 

Fulbright Program

Štipendirane postdoktorske (tudi doktorske) raziskave na ustanovah v ZDA.

 


 

ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO

 

Zavod RS za zaposlovanje, FB

Osrednji portal Republike Slovenije za informacije o zaposlovanju, prostih zaposlitvah, urejanju statusa iskalca zaposlitve ali brezposelne osebe.

 

Zgrabi službo

FB stran, ki objavlja aktualne informacije o področju zaposlovanja; objavljeni so tudi nekateri zaposlitveni oglasi.

 

EURES

Informacije o trgu dela v celotni EU, objavljena prosta delovna mesta po vseh državah (nabor uradnih evidenc). Glede dodatnih informacij se lahko obrneš tudi na Zavod RS za zaposlovanje.

 

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Raziskovalno-razvojna institucija, ki povezuje gospodarstvo in znanost in pomaga pri artikulaciji, načrtovanju, pridobivanju finančnih virov za izvedbo tvoje podjetniške ideje. V okviru zavoda je tudi točka SPOT (pomoč pri ustanavljanju pravno organizacijske oblike podjetja s.p., d.o.o.).

 

Povezave do drugih zaposlitvenih oglasov

Deloglasnik

MojeDelo.com

Optius

Zaposlitev.info

Manpower

Adecco

Careerjet

FB skupina IŠČEM / NUDIM DELO

 

Dijaška in študentska dela posredujejo tudi študentski servisi

e-Študentski Servis

Študentski servis Maribor

 

Poslovni prostori v lasti MO Ptuj

V prvih štirih letih od najema je možno zaprositi za znižanje najemnine za poslovne prostore, ki so v lasti MO Ptuj. Tako bo začetek v poslovnem svetu lažji.

 

PONI Podravje

Razvoj lastne podjetniške ideje v okviru 4 mesečne (samo)zaposlitve in pod vodstvom usposobljenih mentorjev.

 

Kreativnica Ptuj

Delovni prostor z vso opremo, inspirativno ter vsestransko spodbudno okolje in družba za razvoj poslovne ideje.

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor

Projekti in razpisi za trajnostni razvoj Podravske regije.

 

LAS

Lokalna akcijska skupina, ki vam pomaga pri pripravi in prijavi projektov s področja celostnega razvoja podeželja.

LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah

LAS – Haloze

 


 

STANOVANJA

 

Najem (dodelitev) neprofitnega stanovanja v lasti MO Ptuj

Rešuješ stanovanjsko problematiko, imaš stalno bivališče na območju MO Ptuj in nisi lastnik_ca stanovanja ali najemnik_ca neprofitnega stanovanja? Potem se lahko prijaviš na javni razpis MO Ptuj.

 

Subvencioniranje tržnih in neprofitnih najemnin

Subvencijo najemnine lahko uveljaviš, če nimaš zadostnih sredstev za plačevanje najemnine. Vlogo oddaš pri Centru za socialno delo Spodnje Podravje.

 

Izredna denarna socialna pomoč

Če si brez službe ali tudi zaposlen_a, pa ne moreš pokriti izrednih stroškov v družini ali partnerski skupnosti lahko zaprosiš za izredno denarno socialno pomoč. Za več informacij se obrni na Center za socialno delo Spodnje Podravje.

 

Zakonodaja

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

 

Iskanje sob, stanovanj in drugih nepremičnin na trgu

Bolha

Moji kvadrati

Nepremičnine.net

 

 


 

ZDRAVJE IN ŠPORT

Zdravstveni dom Ptuj

Primarna zdravstvena dejavnost, izbira osebnega zdravnika, javna mreža zobozdravstvene oskrbe, služba nujne medicinske pomoči, naročanje, izbira osebnega zdravnika in zobozdravnika.

 

Drugi izvajalci splošne medicine in zobozdravstva

Seznam zdravnikov in zobozdravnikov v Sloveniji.

 

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

 

Zobozdravstvo Ptuj

 

Lekarne Ptuj

Na njihovi spletni strani pridobiš tudi informacijo o dežurni lekarni.

 

Duševno zdravje

Prvi pregled pri specialistu psihiatrije je za polnoletne možen BREZ NAPOTNICE OSEBNEGA ZDRAVNIKA, potrebno pa se je naročiti v konkretni ustanovi, vendar si v tem primeru uvrščen_a na čakalni seznam napotnic REDNO. Zmeraj stanje preveri pri konkretnem izvajalcu.

NUJNI PRIMERI: v dežurnih psihiatričnih ambulantah je obisk BREZ NAPOTNICE IN BREZ NAROČANJA.

 

Seznam virov pomoči dobiš TUKAJ.

 

 

Preprečevanje in zdravljenje odvisnosti

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti Ptuj

Mostovi (Ptuj)

CID, član LAS MO Ptuj za preprečevanje zasvojenosti

UKC Maribor

Anonimni alkoholiki

SOPA

LOGOUT, Center pomoči pri prekomerni rabi interneta

Addictiva

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

 

 

Rehabilitacija

Center Naprej, za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja (Ptuj)

Zavod Vitis (Ptuj)

Terme Ptuj

 

Testiranje na spolno prenosljive bolezni (Ptuj)

HIV – anonimno testiranje v prostorih CID Ptuj

Na brezplačno testiranje se lahko prijaviš tudi tukaj.

 

PrEP – za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi je brezplačen. Preglede in svetovanje izvaja UKC MARIBOR, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Za obisk NE POTREBUJEŠ NAPOTNICE, moraš pa se naročiti prep.mb@ukc-mb.si, 02 321 26 57.

 

 

Reševalni prevozi

KA & UP

Modmed

 

 

Zavod za šport Ptuj

Zavod za izvajanje športne dejavnosti in upravljanje s športno infrastrukturo v MO Ptuj. Informacije o športnih klubih, ki delujejo v MO Ptuj, koledar športnih dogodkov, športni objekti, ki so na voljo …

 

Športna zveza Mestne občine Ptuj

Fitnes klubi v MO Ptuj

Slovenska univerzitetna športna zveza – SUSA

E-športna zveza Slovenije

 

Fundacija za šport

Objavlja razpise za sofinanciranje dogodkov s področja športa. Nekatera sredstva so rezervirana samo za športno udejstvovanje otrok in mladine.

 


 

MLADI IN DRUŽBA

CID Ptuj

Mladinski center, dnevni center za preživljanje prostega časa, neformalna izobraževanja, koncerti, zabava …

 

Špajza modrosti, center za družine

Družinski center Ljudske univerze Ptuj, ki je namenjen neformalnemu druženju, srečevanju, izobraževanju in delavnicam za starše.

 

Ars Vitae

Društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči. Pomoč žrtvam nasilja nudijo v okviru Svetovalnice Kapljica, obenem pa izvajajo tudi dejavnost dnevnega centra za otroke in mladostnike. Pod njihovim okriljem deluje tudi pomoč za brezdomne osebe – program Kamra in program donirane hrane, kjer je mogoče pridobiti konkretne pakete pomoči v hrani in oblačilih.

 

Mladi, “Mi smo Ptuj”

Splošne informacije za področje mladih v MO Ptuj: dolgoročne strategije za mlade, seznam organizacij na področju mladine, seznam infrastrukture, ki je na voljo.

 

Participativni proračun MO Ptuj

Podatki o participativnem proračunu. Za mlade je zagotovljena posebna skupina, v kateri projekte predlagajo in zanje glasujejo zgolj mladi.

 

Odlok o mladini v Mestni občini Ptuj

 

Mlad.si 

Osrednja spletna stran za mladinski sektor Slovenije. Informacije in dogodkih z različnih področij: izobraževanja (formalna, neformalna, NPK), zaposlovanje in snovanje ter izpeljava podjetniških idej, stanovanja, splošno in duševno zdravje, zdravstveno zavarovanje, športne aktivnosti, kultura in kulturna ustvarjalnost, znanstvena raziskovalna dejavnost, kmetijstvo in mladi na podeželju, mladi s posebnimi potrebami, finance in davčne obveznosti …

 

Urad RS za mladino 

Državni organ, ki je pristojen za področje mladine oz. za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni. Tukaj najdeš tudi pomembnejše zakonske podlage za mladinsko delo in ostale dokumente na različnih področjih mladinskih politik v Sloveniji in Evropski uniji.

 

Movit

Izvajalska agencija za del programa EU Erasmus+ Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. Brezplačne informacije Evropske unije o različnih aspektih življenja mladih: baza programov za mlade po celi EU, interaktivne delavnice, ideje za potovanja in raziskovanje Evrope, delite svoja doživetja na poti …

 

CMEPIUS

Nacionalna agencija. Projekti mednarodnega sodelovanja na ravni EU, primarno namenjeni izobraževalnim institucijam, ki omogoča različne oblike sodelovanja: tečaji, gostovanja, partnerstva med institucijami …

 

Zavod Mladinska mreža MaMa

Nevladna organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Novice, dogodki, projekti …

 

Center Sonček Ptuj

Medobčinsko društvo invalidov Ptuj

Društvo gluhih in naglušnih Podravja

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih PTUJ

Zavod Vitis Ptuj

 

 

Evropske priložnosti

 

Eurodesk

Evropska informacijska mreža za mlade, ki je bila ustanovljena 1990. Namenjen je večanju evropske (samo)zavesti in spodbujanju mladih, da prevzamejo vlogo aktivnih državljanov EU.

 

Evropski mladinski portal 

Vse informacije o priložnostih za mlade v EU in v Sloveniji na enem mestu. Teme: izobraževanje v tujini, bivanje v tujini, zaposlitve v tujini, druge pobude in programi (Erasmus+, DiscoverEU, virtualni Erasmus+ …).

 

Erasmus+

Evropska mobilnost mladih.

 

Priložnost.EU

Vse priložnosti, ki jih mladim ponuja članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji, zbrane na enem mestu: zaposlitvene možnosti, izobraževanja, natečaji, dogodki …

 

Partnerstvo med EU in Svetom Evrope na področju mladine

Sinergija med EU in Svetom Evrope združuje strategiji obeh institucij, namenjenih mladim. Deluje kot »think tank« – zbira in ustvarja novo znanje ter ga preko preizkušanja novih pristopov preoblikuje za rabo v politiki in praksi.

 

Usposabljanja Sveta Evrope

Usposabljanja, ki jih organizira Svet Evrope, so odlična odskočna deska za spoznavanja delovanja mednarodnih organizacij in mednarodne politike za področje mladih. Različne tematike delavnic, tako da lahko vsak najde nekaj zase. Priporočamo redno spremljanje, saj se razpisi objavljajo sproti, udeležba pa je vezana na prijavo, ki ima časovne roke.

 

SALTO  – evropski koledar usposabljanj

Usposabljanja za mladinske delavce za področje mladih in neformalnega izobraževanje. Na vstopni strani izbereš koledar in ga prilagodiš svojim interesnim področjem. Če sami ponujate izobraževanja in programe, pa jih lahko vnesete v koledar in tako razširite vidnost svoje ponudbe.

 

Evropska mladinska fundacija (EYF)

Sklad (kratek opis v slovenščini), ki ga je ustanovil Svet Evrope in financira mladinske nevladne organizacije (na razpis ne morejo kandidirati posameznice in posamezniki). Možnosti financiranja: seminarji, konference, delavnice, tabori, festivali in druge mladinske aktivnosti (razpisi so razdeljeni na različne sklope). Namen financiranja je spodbuditi sodelovanje in medkulturno učenje ter posledično boljše poznavanje in razumevanje med mladimi v Evropi.

 

Coyote 

Spletni časopis Evropske unije s področja tematik, ki zadevajo mlade: kvaliteta življenja mladih, zabava, šport, dogodki, duševno zdravje …

 

 

Medvrstniška in ostala pomoč

 

Insta po#moč

Brezplačen program nudenja psihološke pomoči je namenjen mladim med 12. in 29. letom starosti. Izvajajo ga mlade magistrice psihologije.

 

Trialog

Projekt TRIALOG naslavlja področja duševnega zdravja, preprečevanja nasilja in aktivacije mladih.

 

To sem jaz

 

CID (seznam različnih izvajalcev pomoči v stiskah)

 

 


 

KULTURA

Informacije

 

Discover Ptuj

Javni zavod za turizem Ptuj

TIC Ptuj

 

 

Kulturne ustanove

 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Mestni kino Ptuj

Mestno gledališče Ptuj

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

Javni zavod za turizem Ptuj

Dominikanski samostan

 

Galerije

Galerija mesta Ptuj

Galerija Luna

Miheličeva galerija

 

Druge organizacije s področja kulture

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) – območna izpostava Ptuj

Zveza kulturnih društev Ptuj

 

 

 

Financiranje področja kulture

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) – Območna izpostava Ptuj

Ministrstvo za kulturo

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Slovenski filmski center

EU skladi

EU, Kultura in kreativnost

Creative Europe (CREA)

Splošni razpisi EU

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora