DATUM OBJAVE

4. 5. 2021

Subvencionirano letovanje 2021

[14. 5. 2021] Za leto 2021 so proračunska sredstva za subvencionirano letovanje v celoti porabljena. Prijav ne sprejemamo več.

OBVESTILO, 14. 5. 2021: Proračunska sredstva za subvencionirano letovanje so za leto 2021 v celoti porabljena. Prijav ne sprejemamo več. 

Vabljeni na počitnice s prijatelji!

V sredo, 5. maja 2021, se začne zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v nastanitvah VIRC Poreč in DMZ Pohorje.

Za otroke in mladostnike s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Ptuj starši/prijavitelji pošljejo skenirano (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti!) po elektronski pošti na cid@cid.si ali v izvirniku po pošti na naslov CID Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj:

  • izpolnjeno prijavnico 
  • kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku in
  • izpolnjen obrazec Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Zaradi letošnjih izrednih razmer starše/prijavitelje iz vseh občin prosimo, da skenirano prijavnico po elektronski pošti istočasno pošljejo še na ZPM Maribor: letovanja@zpm-mb.si. Tako bodo imeli enake možnosti kot ostali prijavitelji, da si pravočasno zagotovijo mesto v želeni izmeni.

 

Starši/prijavitelji otrok, ki bodo sami poravnali celoten znesek letovanja ali zdravstvenega letovanja (brez subvencije občine), prijavo, ne glede na stalno prebivališče, pošljejo skenirano (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti!) po elektronski pošti na letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

 

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov.

 

Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega počitniškega letovanja otrok v letu 2021 ugotavljala na podlagi dohodkov družine v letu 2020, oziroma na osnovi veljavne odločbe o upravičenosti do otroškega dodatka. Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred (več informacij v sklepu županje). Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka.

V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finančnih sredstev, imajo prednost pri prijavi starši otrok, ki preteklo leto niso letovali s sofinanciranjem Mestne občine Ptuj.

Starši/prijavitelji bodo v skladu z novo uredbo o varstvu osebnih podatkov za vsako prijavo morali podpisati tudi obrazec »Privolitev za obdelavo podatkov«.

Aktualne informacije o zasedenosti izmen boste lahko spremljali na spletnih straneh CID Ptuj in ZPM Maribor.

 

Prijavnice in pogoje letovanja 2021 ter privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko prevzamete na spodnjih povezavah:

VIRC Poreč – pogoji letovanja 2021

VIRC Poreč – prijavnica 2021

DMZ Pohorje – pogoji letovanja 2021

DMZ Pohorje – prijavnica 2021

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

 

IZMENE 2021

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
• 1. izmena DMZ Pohorje:  13. 7. – 23. 7. 2021 – izmena je polno zasedena
• 2. izmena DMZ Pohorje:  9. 8. – 19. 8. 2021 (sprememba datuma)

VIRC POREČ
• 1. izmena VIRC Poreč:  25. 6. – 5. 7. 2021 – izmena je polno zasedena
• 2. izmena VIRC Poreč:  5. 7. – 15. 7. 2021 – izmena je polno zasedena
• 3. izmena VIRC Poreč:  15. 7. – 25. 7. 2021 – izmena je polno zasedena
• 4. izmena VIRC Poreč:  25. 7. – 4. 8. 2021 (tudi srednješolska)  izmena je polno zasedena
• 5. izmena VIRC Poreč:  4. 8. – 14. 8. 2021 – izmena je polno zasedena
• 6. izmena VIRC Poreč:  14. 8. – 24. 8. 2021  izmena je polno zasedena