Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih

Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih

Projekt Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih - pilotni projekt naslavlja problem prekarnosti med mladimi in ponuja programe usposabljanja, svetovanje in podporo na lokalni ravni. Sofinanciran je iz strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada plus in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

CID Ptuj (Javni zavod Ptuj) je uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za projekt Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt.

Predmet javnega razpisa je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah, kjer se bo mlade v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter se jim nudilo svetovalno pomoč in podporo. Z navedenimi aktivnostmi bo vzpostavljeno nacionalno podporno okolje v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim, v starosti od 15. do vključno 29. leta, in mladinskim delavcem.

Tekom izvajanja projekta se bodo mladi preko brezplačnega programa usposabljanja seznanili s problematiko prekarnega dela in si s pridobljenimi znanji in izkušnjami povečali možnosti zaposlitve. Usposabljanje in aktivnosti znotraj projekta bodo potekale po metodah neformalnega izobraževanja, udeleženi mladi pa bodo soustvarjali program in aktivnosti, s čimer bomo zagotovili aktualnost ponujenih vsebin. Program usposabljanja bo trajal 8 polnih ur, za uspešno zaključen program pa se šteje 80% prisotnost. Udeležencem programa bomo tekom projekta na voljo tudi za individualno pomoč, svetovanje in splošne podporo ter informiranje na področju prekarnosti.

Vse aktivnosti so namenjene mladim med 15. in 29. letom starosti.
Vabljeni k raziskovanju področja prekarnosti in širjenju zaposlitvenih možnosti, danes, jutri in pojutrišnjem.

KONTAKT:
Tina Maroh, vodja projekta Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt – Javni zavod Ptuj
Mail: tina.maroh@cid.si // Telefon: 02 780 55 41 // Lokacija: Stara steklarska MKC, Ulica Tomaža Šalamuna 1, 2250 Ptuj

Projekt je sofinanciran iz strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada plus in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in bo trajal od 1.6.2024 do 31.12.2026. Financiranje projekta iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija s strani Evropske unije znaša 74.001,34 €.

Spletna stran o evropskih sredstvih: evropskasredstva.si
Spletna stran o krovnem projektu DD – dostojno delo: dostojnodelo.si