DATUM OBJAVE

6. 5. 2022

PRIJAVE ZA LETOVANJE V VIRC POREČ IN DMZ POHORJE 2022

[11. 5. 2022] Sredstva za leto 2022 so v celoti porabljena, prijav ne sprejemamo več. Hvala za razumevanje.

Sredstva so bila z 11. 5. 2022 porabljena, prijav za subvencionirano letovanje ne sprejemamo več.

Vabljeni na Počitnice s prijatelji 2022!

V ponedeljek, 9. maja 2022, se začne zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v nastanitvah VIRC Poreč in DMZ Pohorje.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov.

Starši/prijavitelji otrok, ki želijo uveljavljati regresirano plačilo letovanja, oddajo prijave izključno na CID Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj. Uradne ure za oddajo prijavnic in obveznih prilog so od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure.

Starše/prijavitelje prosimo, da ob tem, ko prijavnico oddajo v CID Ptuj, po elektronski pošti letovanja@zpm-mb.si pošljejo istočasno še na ZPM Maribor. Tako bodo imeli enake možnosti kot ostali prijavitelji, da si pravočasno zagotovijo mesto v želeni izmeni.

Popolna prijava vključuje:

  • izpolnjeno prijavnico,
  • kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku in
  • izpolnjen obrazec Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Starši/prijavitelji otrok, ki bodo sami poravnali celoten znesek letovanja ali zdravstvenega letovanja (brez subvencije občine), prijavo, ne glede na stalno prebivališče, dostavijo direktno na ZPM Maribor, in sicer po elektronski pošti (skenirano, v dobri kakovosti) na naslov letovanja@zpm-mb.si ali po navadni pošti na ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor.

Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega počitniškega letovanja otrok v letu 2022 ugotavljala na podlagi dohodkov družine v letu 2021, oziroma na osnovi veljavne odločbe o upravičenosti do otroškega dodatka. Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred (več informacij v sklepu županje). Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka.

V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finančnih sredstev, imajo prednost pri prijavi starši otrok, ki preteklo leto niso letovali s sofinanciranjem Mestne občine Ptuj.

Starši/prijavitelji bodo v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) za vsako prijavo morali podpisati tudi obrazec »Privolitev za obdelavo podatkov«.

Aktualne informacije o zasedenosti izmen boste lahko spremljali na spletnih straneh CID Ptuj in ZPM Maribor.

Prijavnice in pogoje letovanja 2022 lahko prevzamete na spodnjih povezavah ali v CID-u.

VIRC Poreč – pogoji letovanja 2022

VIRC Poreč – prijavnica 2022

DMZ Pohorje – pogoji letovanja 2022

DMZ Pohorje – prijavnica 2022

Privolitev za obdelavo podatkov (obvezna priloga)

 

IZMENE 2022

DOM MILOŠA ZIDANŠKA POHORJE
1. izmena DMZ Pohorje: 19. 7. – 29. 7. 2022
2. izmena DMZ Pohorje: 9. 8. – 19. 8. 2022

VIRC POREČ
1. izmena VIRC Poreč: 26. 6. – 6. 7. 2022  izmena je polno zasedena
2. izmena VIRC Poreč: 6. 7. – 16. 7. 2022 – izmena je polno zasedena
3. izmena VIRC Poreč: 16. 7. – 26. 7. 2022 – izmena je polno zasedena
4. izmena VIRC Poreč: 26. 7. – 5. 8. 2022 (tudi srednješolska)
5. izmena VIRC Poreč: 5. 8. – 15. 8. 2022
6. izmena VIRC Poreč: 15. 8. – 25. 8. 2022