Odnosom v bran, zaslone na stran z Matejem Lozarjem – Okraden pred ekranom

Na predavanju bo z nami Matej Lozar, politolog, waldorfski pedagog, evritmist, pedagoški medijski svetovalec, oče.

V preteklosti je bil aktivno vključen v radijsko, televizijsko in časopisno medijsko okolje. Specializacijo za waldorfskega učitelja je končal s tezo o vplivu elektronskih medijev na razvoj otroka, specializacijo za medijskega svetovalca v Berlinu pa z raziskavo Samoopazovanje kot pot do spoznanja medijskih učinkov. Je soavtor in soizvajalec različnih projektov na medijsko-pedagoškem področju.

Predavanje organiziramo v sodelovanju z iniciativo Povezani starši.