Publikacije

Publikacije

S svojimi raziskovalnimi prispevki in prispevki v sodelovanju z drugimi posamezniki in organizacijami CID-ovi strokovnjaki pomagamo bolje razumeti (lokalno) mladino.

Ob častitljivi 120-letnici prve ptujske kinopredstave pa smo se kot upravitelji Mestnega kina Ptuj lotili tudi obsežne raziskave zgodovine kina na Ptujskem.

 

Publikacije:

dr. Mitja Muršič, mag. Oliver Buček: 
Mladi in droge na Ptujskem 2014
Rezultati raziskave Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj o izkušnjah z različnimi drogami pri mladih, ki so v šolskem letu 2013/2014 obiskovali osnovne in srednje šole v Upravni enoti Ptuj.

Več

 

Nevenka Alja Gerl:
Mladi in droge na Ptuju 2008
Rezultati raziskave o izkušnjah z različnimi drogami pri mladih, ki v šolskem letu 2008/09 obiskujejo osnovne in srednje šole na Ptuju
V raziskavi smo obravnavali položaj na področju drog med mladimi na Ptujskem. Namen raziskave je bil posneti trenutno stanje in ugotoviti, ali se je vedenje mladih v zvezi z drogami na našem območju kakor koli spremenilo od prve raziskave, opravljene leta 2003. V vzorec smo zajeli učence zadnjih treh razredov vseh petih ptujskih osnovnih šol in dijake prvih dveh letnikov vseh petih srednjih šol, ki delujejo na Ptuju.

Več

 

Nevenka Alja Gerl:
Mladi in droge na Ptuju 2004
Rezultati ankete o razširjenosti kajenja, uživanja alkohola in drugih drog med mladimi na Ptuju 2003/04
Anketa je potekala med učenci zadnjih treh razredov osnovne šole in med dijaki prvih dveh letnikov vseh srednjih šol na Ptuju. Zajela je mladostnike med 12. in 17. letom, ki so odgovarjali na vprašanja o svojih izkušnjah z različnimi vrstami drog. Namen ankete je bil zbrati podatke o resničnem stanju in obsegu problema na tem področju zato, da bi rezultati služili kot osnova za načrtovanje učinkovite preventive na Ptuju.

Več

 

Katja Zupanič, Klemen Žun, Mateja Lapuh in dr. Dejan Zadravec:
Kino je vedno dobra ideja
120 let od prve kinopredstave na Ptuju
V pestro družabno življenje Ptujčanov so »Lebende Photographien« (živeče fotografije v življenjski velikosti), projicirane s kinematografom, prvič vstopile komaj leto in dobre tri mesece od prve javne predstavitve filma, v sredo, 3. marca 1897, v dvorani Kazina (Nemški društveni dom). Obiskovalci so si ogledali filme bratov Lumière Pralnica, Plavalna šola in Prihod vlaka na postajo. Na mestu, kjer je stal Nemški društveni dom, je le nekaj let pozneje zrasla stavba, v kateri še danes prebiva Mestni kino Ptuj. Njegovo bogato zgodovino smo leta 2017, ob 120-letnici prve ptujske kinopredstave, raziskovali v sodelovanju z Zgodovinskim arhivom na Ptuju (Katja Zupanič, dr. Dejan Zadravec) in neodvisnim raziskovalcem slovenske kino zgodovine Klemnom Žunom.

Več