Erasmus plus

Erasmus plus

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V program se s priložnostnimi aktivnostmi vključuje tudi CID.

Slovenija ima za področje mladine v programu Erasmus+ Mladi v akciji dve izvajalski agenciji, Cmepius in Movit.

Ta del programa je namenjen predvsem mladinskemu sektorju pri organizaciji dejavnosti učne mobilnosti mladih, starih od 13 do 30 let. Omogoča priložnosti za neformalno izobraževanje in priložnostno učenje v mladinskem delu, usposabljanja mladinskih delavcev in voditeljev ter poskuša vključevati mlade v zadeve, ki vplivajo na življenja mladih. V okviru programa na področju mladine tako v CID-u občasno organiziramo aktivnosti za mlade na mednarodnih izmenjavah, mladinskih pobudah ter usposabljanjih in na področju mednarodnega prostovoljskega dela (Evropska solidarnostna enota, prej Evropska prostovoljska služba).

Te zanima prostovoljno delo v tujini?

Piši nam!