DATUM OBJAVE

3. 5. 2019

Prijave za letovanje v VIRC Poreč in DMZ Pohorje 2019

V ponedeljek, 6. maja 2019, se začne zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v nastanitvah VIRC Poreč in DMZ Pohorje.

Vabljeni na Počitnice s prijatelji 2019!

POZOR! Obveščamo vas, da smo zaustavili zbiranje prijav za 1. in 2. izmeno VIRC Poreč (termina 25. 6. – 5. 7. in 5. 7. do 15. 7.) ter 1. izmeno DMZ Pohorje (16. – 26. 7.) in bodo otroci razporejeni na čakalno listo v primeru morebitnih odpovedi že prijavljenih otrok.
Objava je tudi na spletni strani: https://zpm-mb.si/novice-dogodki/1-in-2-izmena-virc-porec-ter-1-izmena-dmz-pohorje-ze-zasedene/.
Naslednji izmeni, ki se bosta tudi hitro zapolnili, sta 3. in 5. izmena VIRC Poreč.

V ponedeljek, 6. maja 2019, se začne zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v nastanitvah VIRC Poreč in DMZ Pohorje.

Prijave za sofinancirano letovanje zbiramo do porabe proračunskih sredstev. Sredstva so bila s 15. 5. 2019 porabljena, prijav za subvencionirano letovanje ne sprejemamo več.

Starši/prijavitelji otrok, ki želijo uveljavljati regresirano plačilo letovanja, oddajo prijave izključno na CID Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj. Uradne ure za oddajo prijavnic in obveznih prilog so od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.

Starši/prijavitelji otrok, ki bodo sami poravnali celotno plačilo letovanja, prijave oddajo na ZPM Maribor.

Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega počitniškega letovanja otrok v letu 2019 ugotavljala na podlagi dohodkov družine v letu 2018, oziroma na osnovi veljavne odločbe o upravičenosti do otroškega dodatka. Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred (več informacij v sklepu županje). Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka.

V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finančnih sredstev, imajo prednost pri prijavi starši otrok, ki preteklo leto niso letovali s sofinanciranjem Mestne občine Ptuj.

Starši/prijavitelji bodo letos v skladu z novo uredbo o varstvu osebnih podatkov za vsako prijavo morali podpisati tudi obrazec »Privolitev za obdelavo podatkov«.

 

Aktualne informacije o zasedenosti izmen boste lahko spremljali na spletnih straneh CID Ptuj in ZPM Maribor.

 

Prijavnice in pogoje letovanja 2019 lahko prevzamete na spodnjih povezavah ali v CID-u.

VIRC Poreč – pogoji letovanja 2019

VIRC Poreč – prijavnica 2019

DMZ Pohorje – pogoji letovanja 2019

DMZ Pohorje – prijavnica 2019