Šolsko leto

Nova znanja, veščine in kompetence. Nove izkušnje, nova poznanstva in razširjen socialni krog.
V CID-u radi skrbimo za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, zato smo zate pripravili zanimive tečaje in delavnice. Stopi iz cone udobja in poskusi kaj novega!