Center interesnih dejavnosti Ptuj

S svojimi raziskovalnimi prispevki CID-ovi strokovnjaki pomagamo bolje razumeti (lokalno) mladino.

mladi-in-droge-na-ptujskem-2014

dr. Mitja Muršič, mag. Oliver Buček: 
Mladi in droge na Ptujskem 2014
Rezultati raziskave Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj o izkušnjah z različnimi drogami pri mladih, ki so v šolskem letu 2013/2014 obiskovali osnovne in srednje šole v Upravni enoti Ptuj
Problematika drog v Evropski uniji postaja vse bolj zapletena, pojavljajo se vedno novi izzivi. Stanje je sicer na splošno stabilno, v zadnjih letih se kaže celo umirjanje razširjenosti uporabe ustaljenih prepovedanih drog med mladino, tudi v Sloveniji. Hkrati pa se pojavljajo nove grožnje, saj se množičnost in raznovrstnost psihoaktivnih snovi vztrajno povečujeta, prav tako njihova dostopnost in dosegljivost mladim. Več: >

mladi-in-droge-na-ptuju-2008

Nevenka Alja Gerl:
Mladi in droge na Ptuju 2008

Rezultati raziskave o izkušnjah z različnimi drogami pri mladih, ki v šolskem letu 2008/09 obiskujejo osnovne in srednje šole na Ptuju
V raziskavi smo obravnavali položaj na področju drog med mladimi na Ptujskem. Namen raziskave je bil posneti trenutno stanje in ugotoviti, ali se je vedenje mladih v zvezi z drogami na našem območju kakor koli spremenilo od prve raziskave, opravljene leta 2003. V vzorec smo zajeli učence zadnjih treh razredov vseh petih ptujskih osnovnih šol in dijake prvih dveh letnikov vseh petih srednjih šol, ki delujejo na Ptuju. Več: >

 

mladi-in-droge-na-ptuju-2004

Nevenka Alja Gerl:
Mladi in droge na Ptuju 2004

Rezultati ankete o razširjenosti kajenja, uživanja alkohola in drugih drog med mladimi na Ptuju 2003/04
Anketa je potekala med učenci zadnjih treh razredov osnovne šole in med dijaki prvih dveh letnikov vseh srednjih šol na Ptuju. Zajela je mladostnike med 12. in 17. letom, ki so odgovarjali na vprašanja o svojih izkušnjah z različnimi vrstami drog. Namen ankete je bil zbrati podatke o resničnem stanju in obsegu problema na tem področju zato, da bi rezultati služili kot osnova za načrtovanje učinkovite preventive na Ptuju. Več: >

Center interesnih dejavnosti Ptuj
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
cid@cid.si
Tel.: +386 (0)2 780-55-40, 041 604-778
Faks: +386 (0)2 779 21 81
Odprto: pon - pet 9:00 - 18:00

Vabljeni tudi v naš

Mestni kino Ptuj

Zadnje novice

Nov termin kreativne predelave oblačil s Sabino Hameršak
15 Jan - 0 Comments
Naj bo čarobno!
24 Dec - 0 Comments
Swing, swing, swing!
17 Dec - 0 Comments
Ustvarjanje unikatnih oblačil s Sabino Hameršak
17 Dec - 0 Comments
Že znaš rusko?
17 Dec - 0 Comments
CID Ptuj, Osojnikova 9, 2250 Ptuj, +386 (0)2 780-55-40, 041 604-778, cid@cid.si
Ustanoviteljica CID-a Ptuj je Mestna občina Ptuj.