DATUM OBJAVE

21. 5. 2020

Prijave za subvencionirano letovanje 2020

S ponedeljkom, 25. 5. 2020, se začne zbiranje prijav za subvencionirano letovanje otrok v VIRC Poreč in DMZ Pohorje. POZOR: prijave letos zbiramo po elektronski in klasični pošti!

Vabljeni na počitnice s prijatelji!

V ponedeljek, 25. maja 2020, se začne zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v nastanitvah VIRC Poreč in DMZ Pohorje.

Prosimo, preberite tudi obvestilo, ki ga je glede na letošnje posebne razmere zaradi epidemije pripravila organizatorica letovanj, Zveza prijateljev mladine Maribor (povezava na obvestilo).

 

Za otroke in mladostnike s stalnim prebivališčem na območju MO Ptuj starši/prijavitelji prijavnico, skupaj s kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku in izjavo o GDPR, pošljejo skenirano (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti!) po elektronski pošti na cid@cid.si ali po pošti na naslov CID Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj.

Zaradi letošnjih izrednih razmer starše/prijavitelje iz vseh občin prosimo, da skenirano prijavnico po elektronski pošti istočasno pošljejo še na ZPM Maribor: letovanja@zpm-mb.si. Tako bodo imeli enake možnosti kot ostali prijavitelji, da si pravočasno zagotovijo mesto v želeni izmeni.

Starši/prijavitelji otrok, ki bodo sami poravnali celoten znesek letovanja ali zdravstvenega letovanja (brez subvencije občine), prijavo, ne glede na stalno prebivališče, pošljejo skenirano (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti!) po elektronski pošti na letovanja@zpm-mb.si ali po pošti na naslov ZPM Maribor.

Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov.

 

Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega počitniškega letovanja otrok v letu 2020 ugotavljala na podlagi dohodkov družine v letu 2019, oziroma na osnovi veljavne odločbe o upravičenosti do otroškega dodatka. Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred (več informacij v sklepu županje). Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka.

V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finančnih sredstev, imajo prednost pri prijavi starši otrok, ki preteklo leto niso letovali s sofinanciranjem Mestne občine Ptuj.

Starši/prijavitelji bodo v skladu z novo uredbo o varstvu osebnih podatkov za vsako prijavo morali podpisati tudi obrazec »Privolitev za obdelavo podatkov«.

Aktualne informacije o zasedenosti izmen boste lahko spremljali na spletnih straneh CID Ptuj in ZPM Maribor.

 

Prijavnice in pogoje letovanja 2020 lahko prevzamete na spodnjih povezavah:

VIRC Poreč – pogoji letovanja 2020

VIRC Poreč – prijavnica 2020

DMZ Pohorje – pogoji letovanja 2020

DMZ Pohorje – prijavnica 2020

 

Izmene 2020

VIRC Poreč:

1. izmena:  25. 6. – 5. 7. 2020 (izmena je polno zasedena)
– 2. izmena:  5. 7. – 15. 7. 2020  (izmena je polno zasedena)
– 3. izmena:  15. 7. – 25. 7. 2020 (izmena je polno zasedena)
– 4. izmena:  25. 7. – 4. 8. 2020 (tudi srednješolska)
– 5. izmena:  4. 8. – 14. 8. 2020
– 6. izmena:  14. 8. – 24. 8. 2020

DMZ Pohorje:

1. izmena:  14.7. – 24. 7. 2020 (izmena je polno zasedena)
– 2. izmena:  28. 7. – 7. 8. 2020