Center interesnih dejavnosti Ptuj
Vsa sredstva za subvencionirano letovanje otrok iz Mestne občine Ptuj so porabljena, zato prijav več ne sprejemamo.
Stanje zasedenosti izmen lahko spremljate na spletni strani ZPM Maribor.

Vabljeni na Počitnice s prijatelji 2018!

7. maja 2018 se začne zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v VIRC Poreč in DMZ Pohorje. Prijave za sofinancirano letovanje zbiramo od 7. maja do porabe proračunskih sredstev.

Starši/prijavitelji otrok, ki želijo uveljavljati regresirano plačilo letovanja, oddajo prijave izključno na CID Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj.
URADNE URE za oddajo prijavnic in obveznih prilog na sedežu CID Ptuj:
Od PONEDELJKA do PETKA od 9. do 18. ure

Starši/prijavitelji otrok, ki bodo sami poravnali celotno plačilo letovanja, prijave oddajo na sedežu ZPM Maribor ali jih pošljejo po pošti, velja tudi podpisana prijava po elektronski pošti (velja za vse občine).

Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega počitniškega letovanja otrok v letu 2017 ugotavljala na podlagi dohodkov družine v letu 2017, oziroma na osnovi VELJAVNE ODLOČBE O UPRAVIČENOSTI DO OTROŠKEGA DODATKA. Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred (več informacij v sklepu župana).

Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka.
Vloge za subvencionirano letovanje se bodo sprejemale do predvidene porabe proračunskih sredstev za počitniško letovanje v letu 2018. V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finančnih sredstev, imajo prednost pri prijavi starši otrok, ki preteklo leto niso letovali s sofinanciranjem Mestne občine Ptuj.

PRILOGE:

DMZ Pohorje – Pogoji letovanja 2018
DMZ Pohorje – Prijavnica 2018

VIRC Poreč – Pogoji letovanja 2018
VIRC Poreč – Prijavnica 2018

 

Center interesnih dejavnosti Ptuj
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
cid@cid.si
Tel.: +386 (0)2 780-55-40, 041 604-778
Faks: +386 (0)2 779 21 81
Odprto: pon - pet 9:00 - 18:00

Vabljeni tudi v naš

Mestni kino Ptuj

Zadnje novice

Postani Božiček za en dan!
14 Nov - 0 Comments
Vabimo mlade bande!
8 Nov - 0 Comments
Vabljeni v Nefiks jezikovni klub - nemščina
7 Nov - 0 Comments
November v CID-u in Mestnem kinu Ptuj
6 Nov - 0 Comments
Na ogled je razstava Julije Bezjak
6 Nov - 0 Comments
CID Ptuj, Osojnikova 9, 2250 Ptuj, +386 (0)2 780-55-40, 041 604-778, cid@cid.si
Ustanoviteljica CID-a Ptuj je Mestna občina Ptuj.