Center interesnih dejavnosti Ptuj
Obveščamo vas, da so zasedene vse (1., 2., 3., 4., 5. in 6.) izmene VIRC Poreč ter 1. izmena DMZ Pohorje in prijav za te termine ne zbiramo več. Prijave zbiramo le še za 2. izmeno DMZ Pohorje (25.07.2017  –  04.08.2017).

Subvencioniranje letovanje za otroke, ki imajo stalno bivališče v MO Ptuj, ni več možno, saj so sredstva že porabljena.

Vabljeni na Počitnice s prijatelji 2017!

Začelo se je zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v VIRC Poreč in DMZ Pohorje. Prijave za sofinancirano letovanje zbiramo od 3. maja do porabe proračunskih sredstev.

Starši/prijavitelji otrok, ki želijo uveljavljati regresirano plačilo letovanja, oddajo prijave izključno na CID Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj.
URADNE URE za oddajo prijavnic in obveznih prilog na sedežu CID Ptuj:
Od PONEDELJKA do PETKA od 9. do 18. ure

Starši/prijavitelji otrok, ki bodo sami poravnali celotno plačilo letovanja, prijave oddajo na sedežu ZPM Maribor ali pošljejo po pošti, velja tudi podpisana prijava po elektronski pošti (velja za vse občine).

Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega počitniškega letovanja otrok v letu 2017 ugotavljala na podlagi dohodkov družine v letu 2016, oziroma na osnovi VELJAVNE ODLOČBE O UPRAVIČENOSTI DO OTROŠKEGA DODATKA. Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred (več informacij v sklepu župana).

Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka.
Vloge za subvencionirano letovanje se bodo sprejemale do predvidene porabe proračunskih sredstev za počitniško letovanje v letu 2017. V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finančnih sredstev, imajo prednost pri prijavi starši otrok, ki preteklo leto niso letovali s sofinanciranjem Mestne občine Ptuj.

PRILOGE:

DMZ Pohorje – Pogoji letovanja 2017
DMZ Pohorje -Prijavnica 2017

VIRC Poreč – Pogoji letovanja 2017
VIRC Poreč – Prijavnica 2017

 

Center interesnih dejavnosti Ptuj
Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj
cid@cid.si
Tel.: +386 (0)2 780-55-40, 041 604-778
Faks: +386 (0)2 779 21 81
Odprto: pon - pet 9:00 - 18:00

Vabljeni tudi v naš

Mestni kino Ptuj

CID Ptuj, Osojnikova 9, 2250 Ptuj, +386 (0)2 780-55-40, 041 604-778, cid@cid.si
Ustanoviteljica CID-a Ptuj je Mestna občina Ptuj.