Svet zavoda in strokovni svet

Svet Javnega zavoda CID Ptuj sestavljajo:

Predstavniki ustanovitelja:
Tina Alič
Matic Ber
Jure Hanc
Klemen Rutar

Predstavnika uporabnikov:
Gašper Malek
Nataša Zagoranski

Predstavnica delavcev:
Valerija Tekmec

 

Člani strokovnega sveta CID Ptuj so:

Metka Jurešič
Mateja Lapuh
Tina Maroh
Tjaša Čuš
Štefan Petek